OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Veškeré ceny, uváděné v internetovém obchodě, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

- Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. 

- Naši pracovníci ověřují správnost a úplnost poskytnutých údajů. Odeslání zboží může být odmítnuto, pokud zákazník nebude reagovat na potvrzovací e-mail a nebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.

- Objednáním zboží a služeb zákazník uzavírá kupní smlouvu s naší firmou.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

- Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.
- Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
- Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
- Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
- Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
- Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

- Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
- Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás (písemně nebo telefonicky), že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
- Po odstoupení od smlouvy dodavatel vrátí zákazníkovi obdrženou kupní cenu, včetně expedičních nákladů (novela obč.z. § 53 a 97/7/ES - 15.4.2010) . Tuto částku poukáže dodavatel zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od zrušení kupní smlouvy odstoupením.
- Zboží musí být v původním obalu, nesmí být poškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství) a s originálním dokladem o koupi. Musí být schopno dalšího prodeje. Pokud je zboží poškozené nebo nese známky opotřebení, bude při vrácení zboží adekvátně snížena vrácená částka (náklady na čištění, opravu, atd.) Knihy posílejte zpět v neporušeném obalu - jedná se zejména o průvodce !!!
- Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží z pochopitelných důvodů nemůže být přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Porušení kupní smlouvy

Díky maximální efektivitě a snížení provozních nákladů vám můžeme přinášet zajímavé akce, slevy a nabídnout vybrané produkty za výjimečně nízké ceny. Bohužel stále se vyskytují takoví zákazníci, kteří objednají zboží formou internetu a poté zásilku nepřevezmou a nebo nezaplatí. To má za následek zvýšené náklady a ztráty, které by jsme museli promítnout do našich cen.

Pokud tedy dojde k takovémuto porušení kupní smlouvy, je kupující povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou objednávky (objednání zboží, telefonáty, balné, vrácení objednaného zboží distributorovi, poštovné, příp.vzniklou nevyžádanou skladovou zásobu apod.) + storno poplatek viz. kapitola Sazebník nadstandardních a nestandardních služeb.

V případě, že kupující tyto náklady neuhradí včas a v plné výši, bude tato pohledávka postoupena třetímu subjektu k vymáhání.

Doprava zboží

- Zboží zasíláme Českou poštou, nebo vlastní dopravou na základě objednávky vystavené prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Směrodatná je vždy adresa zadaná při objednání zboží.
- Pokud je zboží skladem, je obvykle expedováno následující pracovní den. V ostatních případech je expediční doba 14 - 21 dnů. V případě, že by byla dodací lhůta delší, budeme Vás kontaktovat pro informování o termínu a možnostech dodávky.
- Po dohodě lze zboží vyzvednout osobně na adrese prodávajícího.

Reklamace zboží

- Záruční doba na výrobní vady je u většiny produktů 24 měsíců. U vybraného druhu zboží delší. K reklamaci je nutné předložit: kopii faktury, popis závady.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- neodborným použitím zboží
- mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

Reklamace přepravních služeb

- Zboží je doručováno prostřednictvím smluvních spedičních společností. Může se proto stát, že k Vám zásilka přijde poškozená.

V takovém případě postupujte prosím následovně:

- Zásilku vždy prohlédněte při převzetí před dopravcem.
- V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. U nás zásilky kontrolujeme, balíme je velice pečlivě (do přepravních krabic nebo bublinkových obálek) a odesíláme v neporušeném stavu.
- V případě problému s dopravními službami napište prosím na naši e-mailovou adresu. Do předmětu uveďte "Stížnost na dopravu", stručně popište problém, uveďte kontakt na sebe, číslo zásilky nebo číslo faktury. Vaši stížnost budeme řešit s dopravcem a budeme Vás informovat o dalším postupu.

Ochrana soukromí

Na objednávkovém formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem. Provozvatel serveru je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

Závěrečná ustanovení

- Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
- Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
- Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
- Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. a občanským zákoním. Stejně tak jsou závazné obchodní zvyklosti.